Повідомлення про помилку

Deprecated function: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters в drupal_get_feeds() (рядок 394 із /var/www/oblzdrav/www/includes/common.inc).
Черкаська медична академія

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

       Черкаський медичний технікум був заснований 15 жовтня 1930 року за рішенням Народного комісаріату охорони здоров’я УРСР, про що свідчить архівна довідка з Центрального Державного архіву м. Києва № 236 від 23.03.73 р. Про реєстрацію в місцевих фондах комунального майна та управління статистики є довідка Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та архівна копія Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України обласного державного архіву № 07-06/667 від 11.12.96 р.

       У 1933 році – перший випуск Черкаського фельдшерсько-акушерського технікуму.

       У 1936 році технікум було перейменовано у фельдшерсько-акушерську школу, до складу якої входили фельдшерський, акушерський, фельдшерсько-лаборантський відділи. У 1939 році в школі розпочали підготовку зубних техніків (зуболікарська школа). За період з 1930 по 1940 рік Черкаська фельдшерсько-акушерська школа підготувала 1662 спеціаліста.

       У 1944 році було відновлено діяльність фельдшерсько-акушерської школи.

       У 1947 році при Черкаській фельдшерсько-акушерській школі було відкрито медсестринське відділення.

       У 1954 році, з утворенням Черкаської області, Черкаську фельдшерсько-акушерську школу було реорганізовано в Черкаське медичне училище.

       У 1962 році Черкаське базове медичне училище розпочало підготовку фармацевтів.

       У 1965 році було розпочато будівництво нового корпусу Черкаського базового медичного училища.

       У 1989 році – поновлено підготовку зубних техніків.

       У 1993 році училище було реорганізоване в Черкаське медичне училище-коледж, якому надавалося право підготовки спеціалістів ІІ рівня – бакалаврів медицини.

       У 1997 році в структуру Черкаського медичного коледжу введено Ватутінську філію.

       У 1998 році змінено статус Черкаського медичного училища-коледжу на Черкаський медичний коледж.

       У 1999 році поновлено підготовку фармацевтів, у 2004 році розпочато підготовку бакалаврів фармації.

       У 2005 році відкрито відділення післядипломної освіти.

       З вересня 2010 року вперше в Україні розпочато підготовку фахівців за спеціалізацією «Офтальмологія з курсом оптометрії та контактної корекції».

       З 2015 року поновлено підготовку спецфельдшерів для потреб Збройних сил України та інших силових структур.

       Відповідно рішення Черкаської обласної ради від 16 грудня 2016 року № 10-52/VII змінено найменування Черкаський медичний коледж на Черкаська медична академія.

       Черкаська медична академія здійснює підготовку медичних і фармацевтичних спеціалістів на підставі ліцензії Серія АЕ № 458483, виданої 26.06.2014 р.:

СТУПІНЬ БАКАЛАВРА

Галузь знань

Найменування спеціальності

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство кваліфікація – бакалавр медицини, сестра медична

226 Фармація кваліфікація – бакалавр фармації

 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Галузь знань

Найменування спеціальності

Спеціалізація

22 Охорона здоров’я

223 Медсестринство

Лікувальна справа

кваліфікація - фельдшер

Сестринська справа кваліфікація – сестра медична

Акушерська справа кваліфікація – акушерка

Медико-профілактична справа кваліфікація – фельдшер санітарний

221 Стоматологія

Стоматологія ортопедична кваліфікація – зубний технік

224 Технології медичної діагностики та лікування

Лабораторна діагностика кваліфікація – лаборант медичний

226 Фармація

Фармація кваліфікація - фармацевт

       Черкаській медичній академії підпорядкована Ватутінська філія, яка розташована за адресою:

       20250, Черкаська область, м. Ватутіне, вул. Дружби, 9.

       Ватутінська філія здійснює діяльність згідно ліцензії (Серія АЕ № 458483, видана 26.06.2014 р.):

       Галузь знань 1201 Медицина.

       Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.

       Спеціальність – 5.12010102 Сестринська справа.

       Навчальний заклад розміщений в трьох корпусах,  має три актові зали на 500 місць, спортивну залу. Аудиторії, кабінети та лабораторії забезпечені спеціальним медичним та фармацевтичним обладнанням на рівні сучасних вимог. У навчальний процес широко впроваджуються новітні інформаційні технології, функціонує лабораторія «Медичні комп’ютерні системи і технології». Інформаційне забезпечення  здійснює бібліотека академії, яка містить абонементний відділ, читальні зали та книгосховище.

ДОСЯГНЕННЯ

       Черкаська медична академія належить до числа навчальних закладів, які не тільки зберегли кращі традиції національної школи підготовки медичних фахівців, а й збагатили її сучасними освітніми, медичними та науковими технологіями.

       Враховуючи наявність значної кількості навчальних закладів на українському ринку освітніх послуг, майбутні абітурієнти основними критеріями вибору найчастіше визначають високий рівень професійної підготовки та ставлення до студента як до особистості. Черкаська медична академія повністю відповідає всім цим вимогам.

       У навчальному закладі працює високопрофесійний та згуртований колектив – 120 штатних викладачів та 68 викладачів-сумісників, з них: 5 докторів наук, 17 кандидатів наук, 44 спеціалісти вищої категорії, 23 особи мають педагогічні звання – викладач-методист та старший викладач.

       Викладачі є авторами значної кількості навчальних програм, посібників, підручників. Протягом останніх років вийшли друком 2 монографії, 10 підручників та навчальних посібників.

       Потужний потенціал викладачів активно працює над забезпеченням реформування медсестринської освіти та практики. Відповідно наказу МОЗ України № 100 від 13.04.2007 р. «Про затвердження Положення про опорні циклові комісії вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України та їх переліку», на базі Черкаського медичного коледжу створено опорну циклову комісію сестринської справи вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації МОЗ України. Викладачі закладу є членами робочих груп при Міністерстві охорони здоров’я України з розробки навчальних планів та програм, а відповідно наказу МОЗ від 21.12.2012 р. № 1090 – членами мультидисциплінарної робочої групи з розробки протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур і маніпуляцій.

       Протягом останніх років 9 викладачів захистили дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата/доктора медичних, педагогічних та історичних наук. 6 викладачів отримали диплом магістра медсестринства в Інституті медсестринства Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

       Великі напрацювання навчальний заклад має з медсестринства в паліативній та хоспісній допомозі, геронтології та геріатрії.

       З кінця 90-х років колектив навчального закладу проводить тривалу й планомірну роботу стосовно попередження ВІЛ-інфекції. У вересні 2013 р. відкрито перший та єдиний в Україні Черкаський регіональний навчально-тренінговий центр з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу на базі Комунального закладу «Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Черкаської обласної ради. У центрі проходить навчання як студентів, так і слухачів відділення післядипломної освіти, що дає змогу оперативно доносити інформацію до медичних сестер, фельдшерів, акушерок з найвіддаленіших районів області, фельдшерсько-акушерських пунктів, лікарських амбулаторій. Слухачі практично навчаються первинної профілактики, профілактики серед груп ризику, сучасних методів діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, заходів інфекційної безпеки.

       Тісна та плідна співпраця протягом багатьох років об’єднує академію в рамках навчально-наукових комплексів з Національною медичною академією післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, Українською медичною стоматологічною академією (м. Полтава), Національним фармацевтичним університетом (м. Харків), що дає можливість викладачам навчального закладу поглиблювати фахові знання, займатися науково-дослідницькою та пошуковою роботою. Підписані угоди про співпрацю з Черкаським національним університетом ім. Б. Хмельницького та Черкаським інститутом пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля.
 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

       Початок міжнародної співпраці навчального закладу пов’язаний з участю в українсько-канадській програмі «Партнерство в охороні здоров’я». Ця програма та обмін інформацією з Громадським коледжем ім. Грента МакЮена з Канади дали поштовх до розвитку ступеневої медсестринської освіти в Україні, до зміни медичної моделі освіти та практики медичних сестер на медсестринську.

       Колектив академії здійснював і розвивав міжнародні зв’язки в рамках реалізації наступних програм:

  • Проекту USAID «Здоров’я матері та дитини» на рівні «Освіта»;
  • Українсько-нідерландського проекту MATRA «Підтримка та поліпшення догляду за людьми похилого віку на рівні громад»;
  • Проекту USAID «Разом до здоров’я»;
  • програми Гарвардського Університету «Навчання підлітками рівних попередженню СНІДу» (TeenAIDs–Peer Corps);
  • Проектів Міжнародної організації праці «Попередження ВІЛ/СНІДу на робочих місцях», «Добровільне і конфіденційне консультування і тестування на ВІЛ».

       Низка медичних сестер, викладачів медсестринства зі США, Канади мали зустрічі з педагогічними працівниками та студентами закладу, а також проводили заняття для них. Викладачі мали можливість ознайомитись з організацією медичної й медсестринської освіти та практики в США, Канаді, Китаї, Нідерландах, Італії.
 

СПІВПРАЦЯ З ЗАКЛАДАМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

       Протягом багатьох років навчальний заклад розвиває та поглиблює ділову співпрацю з лікувально-профілактичними закладами та фармацевтичними установами  міста й області.

       Базами практик академії є обласні та міські заклади охорони здоров’я, 20 центральних районних лікарень, 25 фармацевтичних установ міста й області.

       На базі лікувально-профілактичних та фармацевтичних установ міста й області функціонує 38 кабінетів для проведення навчальної практики.

       Академія проводить додипломну та післядипломну підготовку фахівців з галузі знань «Охорона здоров’я», спеціальностей «Медсестринство», «Стоматологія», «Фармація» і «Технології медичної діагностики та лікування».

       Викладачі академії надають методичну допомогу та методичну літературу головним, старшим медичним сестрам і акушеркам, виступають з доповідями на науково-практичних конференціях і семінарах, які проводять ЛПЗ.

       Співробітники та студенти академії надають допомогу Управлінню охорони здоров’я, обкому профспілки та закладам охорони здоров’я у відзначенні Дня медичного працівника, Дня медичної сестри, посвячення у професію, систематично надають благодійну допомогу вихованцям Будинку маляти, дитячої обласної та міської лікарні, обласного центру дитячої онкології та гематології онкологічного диспансеру.

       Головні лікарі, заступники з лікувальної роботи та медсестринства, головні та старші медичні сестри й акушерки є загальними та безпосередніми керівниками виробничої та переддипломної практики студентів.

       Головні лікарі, завідувачі відділень є головами Державних кваліфікаційних комісій, членами атестаційної комісії академії.

       Представники Управління охорони здоров’я є членами приймальної комісії та комісії з розподілу студентів.

       Провідні спеціалісти системи охорони здоров’я викладають в академії фахові дисципліни, беруть участь у проведенні днів кафедр/циклових комісій, науково-практичних конференцій, семінарів і позааудиторних заходів, рецензуванні навчальних посібників, навчальних програм, методичних розробок і методичних рекомендацій, створених викладачами академії.

       У вересні 2013 р. навчальний заклад відкрив перший і єдиний в Україні Черкаський регіональний навчально-тренінговий центр з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу на базі Комунального закладу «Черкаський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» Черкаської обласної ради.
 

СЬОГОДЕННЯ

       Майбутні медики та фармацевти в стінах академії зростають не лише професійно, а й стають високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, світоглядної та політичної культури з чіткою громадянською позицією, прагненням до саморозвитку та самовдосконалення.

       Спираючись на досвід минулого та намагаючись передбачити вимоги майбутнього, педагогічний колектив навчального закладу прагне підготувати кваліфікованих фахівців, конкурентоздатних на сучасному ринку праці та гнучких в умовах кардинальних реформ в охороні здоров’я.

       Колектив академії докладає максимум зусиль для підвищення ефективності й результативності навчання, надання йому творчого характеру. Допомогти молодій людині знайти своє місце в складному житті сьогодення, сформувати свою систему цінностей, адаптуватися до навколишніх змін – ці завдання були та є основною метою роботи всього колективу вчора, сьогодні та в майбутньому.

       Одним з пріоритетних напрямків роботи навчального закладу є соціальний захист студентів. В академії навчаються студенти-сироти, студенти-інваліди та студенти з багатодітних і малозабезпечених сімей, які оточені постійною увагою та мають підтримку з боку педагогічного колективу.

       Важливим аспектом діяльності академії є виховна та спортивно-оздоровча робота. Студенти навчального закладу є переможцями численних конкурсів художньої самодіяльності, виборюють призові місця у спортивних змаганнях серед вищих навчальних закладів України. Створено всі необхідні умови для всебічного розвитку наукових, фізичних і творчих здібностей студентів. Є спортивна, тренажерна зали та лабораторія звукозапису, діють спортивні секції, предметні та наукові гуртки, студія художньої самодіяльності.

       Багато років у навчальному закладі діє волонтерський загін, який опікується тими, хто найбільше потребує допомоги – ветеранами війни та праці, дітьми-інвалідами. Серед акцій: «Зігрій солдата» з метою збирання теплих речей для українських воїнів; неодноразова допомога випускникам закладу, які знаходяться в зоні бойових дій, медикаментами та засобами гігієни.

       В академії розвинене та постійно вдосконалюється студентське самоврядування, спрямоване на формування особистості молодої людини, на створення оптимальних умов для якісної підготовки спеціалістів.

       З весни 2014 року, в зв’язку з неспокійними подіями в країні, започатковано підготовку з «Основ надання першої медичної допомоги» для студентів першого курсу на базі 9 класів, які ще не вивчали фахових медичних дисциплін.
 

НОВИНИ

       22-23 вересня 2016 року в навчальному закладі відбулася Всеукраїнська студентська конференція «Україна понад усе». Співорганізаторами конференції виступили Міністерство охорони здоров’я України, Державна установа «Центральний методичний кабінет підготовки молодших спеціалістів МОЗ України» та Черкаський медичний коледж.

       До Черкас з’їхалися студенти та викладачі з 55 вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів усіх регіонів України.

       У рамках конференції проведене пленарне засідання, де студенти ділилися досвідом волонтерської діяльності, представляли результати науково-дослідницької та пошукової роботи, розкривали героїчні сторінки минулого та сучасного своїх регіонів; студенти академії показали флешмоб «Україна – це ми», продемонстрували надання екстреної медичної допомоги в надзвичайній ситуації за участю співробітників КУ «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Черкаської обласної ради; на Тарасовій горі, біля пам’ятника Т.Г. Шевченку, студенти представили літературно-музичну композицію з декламуванням віршів Шевченка різними мовами та власних поезій про Великого Кобзаря.

 

Керівник Закладу

Ректор - Губенко Інна Яківна, к.мед.н., доцент, заслужений лікар України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, голова Спілки жінок Черкащини. Повний кавалер ордена «За заслуги», кавалер ордена Святої Софії.

Народилась 29 лютого 1948 р. у м. Охтирка Сумської області.

Після закінчення педіатричного факультету Київського медичного інституту в 1972 р. працювала лікарем-педіатром у ленінградській дитячій поліклініці № 46.

З 1975 р. трудова діяльність Інни Яківни пов’язана з Черкаським медичним училищем (з 1993 р. - коледж): завідувач фельдшерського, медсестринського відділення, з 1983 р. - заступник директора з навчальної роботи. З 1989 р. очолює навчальний заклад.

І.Я. Губенко є одним з розробників Галузевих стандартів освіти зі спеціальностей Сестринська та Медико-профілактична справа, Протоколів медичної сестри (фельдшера, акушерки) з догляду за пацієнтом і виконання основних медичних процедур та маніпуляцій, співавтором підручників, навчальних програм і посібників, Адаптованої клінічної настанови «Догляд за пацієнтом і виконання основних медичних процедур і маніпуляцій медичною сестрою (фельдшером, акушеркою)».