Інформація про забезпечення препаратами інсуліну пацієнтів з цукровим діабетом в Черкаській області станом на 01.09.2018 року

З 01.12.2017 в Черкаській області офіційно розпочато виписування електронних рецептів на препарати інсуліну та їх відпуск у аптечних закладах, згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2014 № 73 „Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну”.

Пацієнти для отримання препаратів інсуліну надали письмову інформовану добровільну згоду на обробку їх персональних даних. Їх дані внесені до Національного реєстру пацієнтів, які потребують інсулінотерапії. Станом на 01.09.2018 таких пацієнтів нараховується 8323, із них 207 ‒ діти.

Станом на 01.09.2018 уточнена потреба у видатках на забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну відповідно до даних реєстру становить 67 662,6 тис. грн. без урахування залишків препаратів інсуліну.

При формуванні бюджету на поточний рік було розподілено цільові видатки в складі медичної субвенції з урахуванням чисельності хворих
на цукровий діабет в розмірі 28 465,3 тис. грн. та спрямовано на відповідні місцеві бюджети районів та міст області. Крім того, окремими місцевими бюджетами спрямовано додаткові кошти на забезпечення зазначених заходів
в сумі 9 413,5 тис. грн.

Активно в реєстрі працюють та виписують електронні рецепти на препарати інсуліну 63 лікаря.

Працює 47 аптечних закладів на території області, які забезпечені препаратами інсуліну в повному обсязі.

Сумарно за період з 01.01.2018 по 01.09.2018 включно в  аптеках області отримано інсуліну на 26 234 442 грн., не отримано ‒ на 1 440 694 грн. (згідно з електронним реєстром).

Відпуск інсулінів за електронними реєстрами триває.

Крім електронних рецептів протягом січня-травня 2018 року видавали деякі види інсулінів із залишків минулого року на рівні лікувальних установ.

На сьогодні обласною державною адміністрацією спрямовано листи
до Міністерства охорони здоров’я України щодо необхідності виділення додаткових коштів для забезпечення цільових видатків по цукровому діабету.

Відповідно до листа Міністерства охорони здоров'я України
від 15.06.2018 № 10.1-12/15097 реформа між бюджетних відносин, реалізацію якої розпочато в 2015 році, відкрила новий стан розвитку для місцевих бюджетів на засадах бюджетної самостійності та фінансової незалежності.

Завдяки новій моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів вдалося забезпечити позитивну динаміку надходжень до місцевих бюджетів.

Зростання дохідної чистини місцевих бюджетів в умовах повної бюджетної самостійності передбачає підвищення ролі та відповідальності місцевих органів влади за ефективне управління ресурсами місцевих бюджетів.

Таким чином, питання щодо виділення коштів для спрямування, зокрема на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет, має вирішуватися відповідними місцевими органами за рахунок місцевих бюджетів, визначених джерел або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.