Про стан надання медичної, психологічної допомоги та реабілітації учасникам АТО в лікувально-профілактичних установах області за результатами І півріччя 2017 року

Управлінням охорони здоров’я облдержадміністрації розроблена дорожня карта медичної реабілітації учасників АТО, у якій зазначено маршрут пацієнта, алгоритм надання медичної та медико-психологічної допомоги учасникам АТО, перелік лікувально-профілактичних установ (далі – ЛПУ) з адресами та контактними телефонами.

Протягом першого півріччя 2017 року амбулаторно-поліклінічними установами області охоплено профілактичними медичними оглядами 65,8 % від загальної кількості взятих на диспансерний облік учасників АТО (за 2016 рік – 91,9%).

За результатами проведеної диспансеризації учасникам АТО за медичними показаннями оформляються довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування (форма № 070/о), а також визначається потреба у медичній, фізичній та психологічній допомозі.

Протягом першого півріччя 2017 року в ЛПУ області видано довідок для отримання путівки на санаторно-курортне лікування (ф. 070/о) – 333 (2016 рік – 925) та оформлено санаторно-курортних карт (ф. 072/о) – 32 (2016 рік – 304).

Медична реабілітація забезпечується в ЛПУ третинного і вторинного рівнів надання медичної допомоги.

На базі ЛПУ області для отримання стаціонарного лікування учасників АТО розгорнуто 713 спеціалізованих ліжка в 262 палатах підвищеної комфортності.

Протягом першого півріччя в ЛПУ області зареєстровано 1 471 звернень за медичною допомогою від учасників АТО, у тому числі проведено 1 195 курсів стаціонарного лікування (протягом 2016 року зареєстровано 3 939 звернень за медичною допомогою, із яких 1 685 курсів стаціонарного лікування; у 2015 році зареєстровано 2 530 звернень за медичною допомогою, із яких 1 682 курси стаціонарного лікування).

В Центрі реабілітації учасників АТО на базі комунального закладу „Черкаський обласний госпіталь ветеранів війни” Черкаської обласної ради протягом першого півріччя 2017 року проліковано 486 учасників АТО (у 2016 році проліковано 1 052 учасників АТО, у 2015 році – 531 учасників АТО).

У відділенні відновного лікування на базі комунального закладу „Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради” протягом першого півріччя 2017 року проліковано 65 учасників АТО (2016 рік – 104 осіб; 2015 рік – 145 осіб).

Всі наявні спеціалісти психологічної служби медичних установ області підготовлені та надають психологічну допомогу демобілізованим військовослужбовцям – учасникам АТО у повному обсязі згідно з їх потребою та за їх усвідомленою згодою. Протягом звітного періоду 2017 року згідно зі звітами медичних установ фактично надано психологічну допомогу 1 224 учасникам АТО у тому числі амбулаторно – 519 особам (2016 рік – 2 678 учасникам АТО, у тому числі амбулаторно – 1 338 особам; 2015 рік – 1 158 учасникам АТО, у тому числі амбулаторно – 364 особам.)

Протягом І півріччя 2017 року в умовах комунального закладу „Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради” було оглянуто 114 осіб, які є учасниками АТО. Всім вищезазначеним особам встановлено відсотки втрати працездатності та 98 – визнано інвалідами (У 2016 році було оглянуто 229 осіб, всім встановлено відсотки втрати працездатності та 165 осіб визнано інвалідами. У 2015 році оглянуто 157 осіб, всім встановлено відсотки втрати працездатності та 88 осіб визнано інвалідами).

За перше півріччя 2017 року учасники АТО за кошти місцевого бюджету забезпечені пільговим зубопротезуванням – 174 особи на суму 196,1 тис. грн та слухопротезовано 1 учасника АТО на суму 3 тис. грн. (У 2016 році забезпечені пільговим зубопротезуванням – 289 осіб на суму 336,5 тис. грн та 1 учасника АТО слухопротезовано на загальну суму 4,0 тис. грн, протягом 2015 року зубопротезовано – 18 осіб та забезпечено протезуванням органів зору – 1 особа).

Особам зазначеної категорії, які звернулися за медичною допомогою до лікувальних установ, допомога надається безвідмовно, своєчасно, безоплатно та відповідно до стандартів сфери охорони здоров’я.